k.ú.: 640867 - Holčovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597341 - Holčovice NUTS5 CZ0801597341
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81142 - Město Albrechtice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 352020
zahrada 277 179719
travní p. 357 3569561
lesní poz 105 2444788
vodní pl. nádrž umělá 1 668
vodní pl. tok přirozený 75 60468
zast. pl. společný dvůr 4 1930
zast. pl. zbořeniště 29 7160
zast. pl. 226 75061
ostat.pl. jiná plocha 147 112008
ostat.pl. manipulační pl. 17 50966
ostat.pl. neplodná půda 317 349470
ostat.pl. ostat.komunikace 223 206934
ostat.pl. pohřeb. 3 10143
ostat.pl. silnice 8 42560
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 25140
ostat.pl. zeleň 9 14447
Celkem KN 1831 7503043
Par. KMD 1831 7503043
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 21
č.p. rod.dům 109
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 224
byt.z. byt 40
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 49
LV 245
spoluvlastník 325

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 04.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 24.05.2022 07:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.