k.ú.: 640883 - Komora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597341 - Holčovice NUTS5 CZ0801597341
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81142 - Město Albrechtice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 12963
zahrada 92 64470
travní p. 168 584184
lesní poz les(ne hospodář) 1 50
lesní poz 78 1999626
vodní pl. nádrž umělá 2 331
vodní pl. tok přirozený 9 7552
vodní pl. zamokřená pl. 1 2657
zast. pl. společný dvůr 5 2059
zast. pl. zbořeniště 9 1358
zast. pl. 138 23561
ostat.pl. jiná plocha 73 51088
ostat.pl. manipulační pl. 10 12294
ostat.pl. neplodná půda 93 93440
ostat.pl. ostat.komunikace 46 42167
ostat.pl. silnice 1 2355
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 11011
ostat.pl. zeleň 13 23933
Celkem KN 763 2935099
Par. KMD 763 2935099
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 7
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če rod.dům 9
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 136
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 151
spoluvlastník 200

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.08.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 27.08.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 17.05.2022 16:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.