k.ú.: 640913 - Holedeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566187 - Holedeč NUTS5 CZ0424566187
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 391 4152117
chmelnice 36 672408
zahrada 167 76422
ovoc. sad 4 11551
travní p. 65 269887
lesní poz les s budovou 4 237
lesní poz 73 5108378
vodní pl. nádrž přírodní 1 626
vodní pl. tok přirozený 6 111667
zast. pl. společný dvůr 43 15559
zast. pl. zbořeniště 14 5703
zast. pl. 351 126273
ostat.pl. dráha 4 176734
ostat.pl. jiná plocha 74 47597
ostat.pl. manipulační pl. 53 83706
ostat.pl. neplodná půda 171 333722
ostat.pl. ostat.komunikace 151 299386
ostat.pl. pohřeb. 2 5034
ostat.pl. silnice 30 202384
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17804
ostat.pl. zeleň 26 5256
Celkem KN 1668 11722451
Par. DKM 758 11009682
Par. KMD 910 712769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 110
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 74
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 344
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
Celkem JED 16
LV 333
spoluvlastník 454

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 28.05.2015
S-SK GS 1:2880 1843 07.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 26.05.2022 06:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.