k.ú.: 640948 - Holenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577111 - Holenice NUTS5 CZ0514577111
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 659548
zahrada 128 150498
ovoc. sad 9 28295
travní p. 256 790792
lesní poz 85 1701794
vodní pl. zamokřená pl. 3 6890
zast. pl. zbořeniště 9 1107
zast. pl. 97 25880
ostat.pl. jiná plocha 7 208
ostat.pl. manipulační pl. 10 10709
ostat.pl. neplodná půda 19 8201
ostat.pl. ostat.komunikace 71 75445
ostat.pl. silnice 9 44898
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 403
Celkem KN 844 3504668
Par. KMD 844 3504668
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 8
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 96
LV 116
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2013
S-SK GS 1:2880 1842 30.09.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 18.05.2022 21:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.