k.ú.: 640972 - Holešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588458 - Holešov NUTS5 CZ0721588458
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 25
orná půda 1179 5554403
zahrada 1467 711948
ovoc. sad 11 87727
travní p. 33 97560
lesní poz 13 34616
vodní pl. nádrž umělá 1 22026
vodní pl. rybník 2 5244
vodní pl. tok přirozený 18 77556
vodní pl. tok umělý 30 27544
vodní pl. zamokřená pl. 2 14654
zast. pl. společný dvůr 10 971
zast. pl. zbořeniště 4 3907
zast. pl. 2849 710775
ostat.pl. dráha 4 59983
ostat.pl. jiná plocha 513 1322588
ostat.pl. manipulační pl. 187 392134
ostat.pl. neplodná půda 3 9467
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 335
ostat.pl. ostat.komunikace 557 626869
ostat.pl. pohřeb. 3 25573
ostat.pl. silnice 69 169364
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 71932
ostat.pl. zeleň 259 567878
Celkem KN 7241 10595079
Par. DKM 7241 10595079
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 145
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 29
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 86
č.p. rod.dům 1122
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 17
č.p. výroba 35
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 812
bez čp/če jiná st. 199
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 53
bez čp/če rod.dům 28
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 111
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 2762
byt.z. byt 1887
byt.z. garáž 31
byt.z. j.nebyt 24
byt.z. rozest. 25
obč.z. byt 150
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 14
Celkem JED 2137
LV 4444
spoluvlastník 7857

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2002
Ins. A 1:1000 01.01.1943 01.07.2002 1:2000,
S-SK ŠD 1:2500 1933 01.01.1943
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1933


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 23.05.2022 08:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.