k.ú.: 641111 - Holešovice u Chroustovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571547 - Chroustovice NUTS5 CZ0531571547
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 475 2729833
zahrada 72 68172
ovoc. sad 4 34369
travní p. 128 275089
lesní poz 13 63430
vodní pl. nádrž umělá 1 1949
vodní pl. tok přirozený 10 22937
vodní pl. tok umělý 14 2307
zast. pl. zbořeniště 1 263
zast. pl. 84 61853
ostat.pl. jiná plocha 19 3694
ostat.pl. manipulační pl. 12 7589
ostat.pl. neplodná půda 20 8267
ostat.pl. ostat.komunikace 48 37093
ostat.pl. silnice 43 61792
ostat.pl. zeleň 1 397
Celkem KN 945 3379034
Par. KMD 945 3379034
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 42
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 81
LV 163
spoluvlastník 414

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2016
S-SK GS 1:2880 1839 21.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 18.05.2022 08:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.