k.ú.: 641138 - Holetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571440 - Holetín NUTS5 CZ0531571440
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 873 4323886
zahrada 312 189871
ovoc. sad 1 22
travní p. 286 661795
lesní poz 60 566363
vodní pl. nádrž umělá 18 7247
vodní pl. tok přirozený 43 8496
vodní pl. tok umělý 4 1834
vodní pl. zamokřená pl. 1 429
zast. pl. zbořeniště 1 673
zast. pl. 285 94840
ostat.pl. dráha 4 111549
ostat.pl. jiná plocha 81 22845
ostat.pl. manipulační pl. 19 83328
ostat.pl. neplodná půda 11 37067
ostat.pl. ostat.komunikace 141 103082
ostat.pl. pohřeb. 2 2833
ostat.pl. silnice 36 41946
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7445
Celkem KN 2180 6265551
Par. KMD 2180 6265551
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 135
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 278
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 6
Celkem JED 20
LV 380
spoluvlastník 552

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.02.2014
S-SK GS 1:2880 1839 18.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 07:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.