k.ú.: 641146 - Holice v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574988 - Holice NUTS5 CZ0532574988
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 4 1896
orná půda 1596 9482026
vinice 1 400
zahrada skleník-pařeniš. 3 1899
zahrada školka 1 627
zahrada 2268 1138838
ovoc. sad 48 181217
travní p. 1178 4079254
lesní poz les s budovou 131 4688
lesní poz les(ne hospodář) 1 6975
lesní poz ostat.komunikace 3 3559
lesní poz 270 1396674
vodní pl. nádrž umělá 14 31550
vodní pl. rybník 18 122374
vodní pl. tok přirozený 26 3814
vodní pl. tok umělý 351 156118
vodní pl. zamokřená pl. 2 396
zast. pl. společný dvůr 106 24253
zast. pl. zbořeniště 15 3676
zast. pl. 2924 926951
ostat.pl. dobývací prost. 2 28371
ostat.pl. dráha 35 97131
ostat.pl. jiná plocha 430 174192
ostat.pl. manipulační pl. 268 361880
ostat.pl. neplodná půda 115 152287
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1296
ostat.pl. ostat.komunikace 1182 616434
ostat.pl. pohřeb. 5 14831
ostat.pl. silnice 227 444145
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 48 106273
ostat.pl. zeleň 90 90192
Celkem KN 11363 19654217
Par. DKM 11363 19654217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1416
č.p. byt.dům 32
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 53
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 16
č.p. rod.dům 382
č.p. tech.vyb 11
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 49
č.e. rod.rekr 86
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 415
bez čp/če jiná st. 166
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 90
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če skleník 4
bez čp/če tech.vyb 23
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 57
rozestav. 10
vod.dílo hráz př. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 2935
byt.z. byt 526
byt.z. garáž 14
obč.z. byt 59
obč.z. garáž 5
obč.z. rozest. 20
Celkem JED 624
LV 3535
spoluvlastník 5666

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.07.2016 1:1000 01.08.2016 *) část k.ú. Ostřetín
DKM 1:1000 04.06.2001
ZMVM 1:2000 01.07.1988 04.06.2001 1:1000,1:2000
THM-V 1:1000 31.12.1966 01.07.1988
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1966


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 12:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.