k.ú.: 641243 - Holín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572900 - Holín NUTS5 CZ0522572900
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 525 2435533
zahrada 245 140465
ovoc. sad 11 29165
travní p. 146 266976
lesní poz 79 393062
vodní pl. nádrž přírodní 2 585
vodní pl. nádrž umělá 6 1299
vodní pl. tok přirozený 163 23741
vodní pl. tok umělý 12 1592
zast. pl. společný dvůr 5 2577
zast. pl. zbořeniště 5 820
zast. pl. 219 81747
ostat.pl. dálnice 2 462
ostat.pl. jiná plocha 77 21560
ostat.pl. manipulační pl. 42 40194
ostat.pl. neplodná půda 37 11233
ostat.pl. ostat.komunikace 159 51804
ostat.pl. pohřeb. 1 289
ostat.pl. silnice 30 83701
ostat.pl. skládka 1 153
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1972
Celkem KN 1768 3588930
Par. DKM 5 1239
Par. KMD 1763 3587691
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 35
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 16
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 3
Celkem BUD 205
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 282
spoluvlastník 436

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2011
S-SK GS 1:2880 1842 27.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 23:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.