k.ú.: 641286 - Prachov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572900 - Holín NUTS5 CZ0522572900
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 204867
zahrada 89 47513
ovoc. sad 24 49990
travní p. 117 184296
lesní poz 31 1308456
vodní pl. nádrž přírodní 2 468
vodní pl. tok umělý 12 2330
vodní pl. zamokřená pl. 1 532
zast. pl. zbořeniště 3 765
zast. pl. 109 21185
ostat.pl. dráha 1 178
ostat.pl. jiná plocha 6 7514
ostat.pl. manipulační pl. 7 8504
ostat.pl. neplodná půda 32 4910
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2630
ostat.pl. ostat.komunikace 42 23177
ostat.pl. pohřeb. 1 1158
ostat.pl. silnice 2 22113
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 5718
ostat.pl. zeleň 5 2830
Celkem KN 554 1899134
Par. KMD 554 1899134
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 10
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 106
LV 135
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.09.2011
S-SK GS 1:2880 1842 08.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 09:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.