k.ú.: 641294 - Holohlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570028 - Holohlavy NUTS5 CZ0521570028
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 489 3663230
zahrada 282 236952
ovoc. sad 25 80632
travní p. 357 840653
lesní poz ostat.komunikace 10 2066
lesní poz 64 132080
vodní pl. nádrž umělá 2 1294
vodní pl. rybník 1 39070
vodní pl. tok přirozený 43 38704
vodní pl. tok umělý 55 18270
vodní pl. zamokřená pl. 34 8900
zast. pl. společný dvůr 2 140
zast. pl. zbořeniště 3 12406
zast. pl. 531 158882
ostat.pl. dráha 2 30939
ostat.pl. jiná plocha 154 298603
ostat.pl. manipulační pl. 27 127673
ostat.pl. neplodná půda 2 276
ostat.pl. ostat.komunikace 115 93040
ostat.pl. pohřeb. 1 1866
ostat.pl. silnice 35 105911
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1103
ostat.pl. zeleň 6 2984
Celkem KN 2241 5895674
Par. DKM 2241 5895674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 192
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 113
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 497
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 532
spoluvlastník 1081

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.01.2009
ZMVM 1:2000 01.11.1981 12.01.2009
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 05:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.