k.ú.: 641308 - Holostřevy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560758 - Bor NUTS5 CZ0327560758
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 326 3800350
zahrada 81 57288
travní p. 162 389861
lesní poz ostat.komunikace 1 162
lesní poz 202 3733036
vodní pl. nádrž umělá 6 5940
vodní pl. rybník 4 89919
vodní pl. tok přirozený 15 10926
vodní pl. tok umělý 21 13122
vodní pl. zamokřená pl. 9 12520
zast. pl. společný dvůr 1 2419
zast. pl. zbořeniště 4 1968
zast. pl. 108 57677
ostat.pl. dráha 7 48391
ostat.pl. dálnice 24 76879
ostat.pl. jiná plocha 85 37201
ostat.pl. manipulační pl. 15 59185
ostat.pl. neplodná půda 50 85236
ostat.pl. ostat.komunikace 127 140513
ostat.pl. pohřeb. 1 2098
ostat.pl. silnice 1 42271
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4652
Celkem KN 1251 8671614
Par. KMD 1251 8671614
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 59
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 107
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 130
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2013
S-SK GS 1:2880 1838 25.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 08:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.