k.ú.: 641324 - Těškov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 546526 - Těškov NUTS5 CZ0326546526
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 456 3843029
zahrada 154 89545
travní p. 148 486211
lesní poz 57 9246657
vodní pl. nádrž umělá 6 6782
vodní pl. tok umělý 71 33370
zast. pl. zbořeniště 2 80
zast. pl. 231 93591
ostat.pl. dobývací prost. 1 56464
ostat.pl. dálnice 2 220
ostat.pl. jiná plocha 40 35186
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 27
ostat.pl. manipulační pl. 2 402
ostat.pl. neplodná půda 58 65206
ostat.pl. ostat.komunikace 91 61869
ostat.pl. pohřeb. 1 1887
ostat.pl. silnice 67 145551
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5131
ostat.pl. zeleň 2 49
Celkem KN 1392 14171257
Par. DKM 1392 14171257
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 171
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 223
LV 257
spoluvlastník 356

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.11.2003
ZMVM 1:2000 14.09.1990 11.11.2003
S-SK GS 1:2880 1839 14.09.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.05.2022 06:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.