k.ú.: 641332 - Holovousy v Podkrkonoší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572918 - Holovousy NUTS5 CZ0522572918
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 855 2800889
zahrada skleník-pařeniš. 5 2132
zahrada 395 268543
ovoc. sad 159 1113320
travní p. 292 463996
lesní poz les s budovou 1 21
lesní poz 203 3625970
vodní pl. nádrž přírodní 16 10601
vodní pl. nádrž umělá 1 2380
vodní pl. tok přirozený 77 34233
vodní pl. tok umělý 2 329
vodní pl. zamokřená pl. 3 1487
zast. pl. společný dvůr 2 2249
zast. pl. 354 162444
ostat.pl. dráha 9 55991
ostat.pl. jiná plocha 38 21907
ostat.pl. manipulační pl. 35 32522
ostat.pl. neplodná půda 11 2750
ostat.pl. ost.dopravní pl. 71 150450
ostat.pl. ostat.komunikace 199 144703
ostat.pl. pohřeb. 4 3440
ostat.pl. silnice 148 109122
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 207 244399
ostat.pl. zeleň 13 48293
Celkem KN 3100 9302171
Par. KMD 3100 9302171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 131
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 8
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 58
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 6
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 341
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 505
spoluvlastník 902

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.03.2016
S-SK GS 1:2880 1842 21.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 21:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.