k.ú.: 641456 - Holubice v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539228 - Holubice NUTS5 CZ020A539228
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 257 2835631
zahrada 157 77157
ovoc. sad 8 923532
travní p. 34 24102
lesní poz 32 155328
vodní pl. nádrž umělá 2 3629
vodní pl. tok přirozený 12 7703
zast. pl. společný dvůr 6 155
zast. pl. zbořeniště 3 378
zast. pl. 372 100355
ostat.pl. jiná plocha 59 28893
ostat.pl. manipulační pl. 49 35026
ostat.pl. neplodná půda 22 21906
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 12234
ostat.pl. ostat.komunikace 71 85641
ostat.pl. pohřeb. 1 1193
ostat.pl. silnice 7 88454
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11961
ostat.pl. zeleň 18 40014
Celkem KN 1117 4453292
Par. DKM 1117 4453292
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 266
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 6
rozestav. 3
Celkem BUD 369
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 6
Celkem JED 36
LV 399
spoluvlastník 580

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.05.2018
DKM 1:1000 07.11.2013
DKM-KPÚ 1:1000 22.12.2011
S-SK GS 1:2880 1840 29.05.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 16.05.2022 23:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.