k.ú.: 641634 - Bláhov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 567973 - Homole u Panny NUTS5 CZ0427567973
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42143 - Velké Březno

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 1989
zahrada 30 20731
ovoc. sad 5 135316
travní p. 90 865566
lesní poz 12 588637
zast. pl. společný dvůr 1 324
zast. pl. zbořeniště 6 1804
zast. pl. 48 8615
ostat.pl. jiná plocha 27 27484
ostat.pl. manipulační pl. 5 1659
ostat.pl. neplodná půda 21 60015
ostat.pl. ostat.komunikace 34 40612
ostat.pl. silnice 2 12522
ostat.pl. zeleň 2 1725
Celkem KN 287 1766999
Par. DKM 287 1766999
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 5
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 46
LV 67
spoluvlastník 86

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 04.06.2020 jen extravilán
DKM 1:1000 19.05.2000
ZMVM 1:2000 01.12.1991 19.05.2000
S-SK GS 1:2880 1842 01.12.1991 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.05.2022 08:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.