k.ú.: 641677 - Homole u Panny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 567973 - Homole u Panny NUTS5 CZ0427567973
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42143 - Velké Březno

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 196845
zahrada 147 71813
ovoc. sad 3 52148
travní p. 203 1499378
lesní poz ostat.komunikace 1 3036
lesní poz 55 1242360
vodní pl. nádrž umělá 2 514
vodní pl. tok přirozený 15 5824
vodní pl. zamokřená pl. 1 1225
zast. pl. společný dvůr 8 2238
zast. pl. zbořeniště 23 4382
zast. pl. 108 27734
ostat.pl. jiná plocha 59 61256
ostat.pl. manipulační pl. 3 1350
ostat.pl. neplodná půda 15 20410
ostat.pl. ostat.komunikace 74 63809
ostat.pl. pohřeb. 2 3810
ostat.pl. silnice 19 57931
Celkem KN 778 3316063
Par. DKM 778 3316063
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 18
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
Celkem BUD 104
LV 135
spoluvlastník 161

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.03.2019
DKM-KPÚ 1:1000 27.06.2017 neřešené parcely
DKM 1:1000 05.09.2000
ZMVM 1:2000 01.12.1991 05.09.2000
S-SK GS 1:2880 1843 01.12.1991 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 18.05.2022 11:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.