k.ú.: 641707 - Suletice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 567973 - Homole u Panny NUTS5 CZ0427567973
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42143 - Velké Březno

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 3634
zahrada 59 41291
ovoc. sad 5 185527
travní p. 160 1306260
lesní poz 103 1728082
vodní pl. nádrž přírodní 2 456
vodní pl. nádrž umělá 2 753
vodní pl. tok přirozený 16 32005
vodní pl. tok umělý 1 742
zast. pl. zbořeniště 10 4634
zast. pl. 95 24265
ostat.pl. jiná plocha 43 40921
ostat.pl. manipulační pl. 12 14772
ostat.pl. neplodná půda 48 90961
ostat.pl. ostat.komunikace 49 101767
ostat.pl. silnice 8 46445
Celkem KN 623 3622515
Par. DKM 623 3622515
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 12
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 45
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 89
LV 120
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.05.2019
DKM 1:1000 05.09.2000
ZMVM 1:2000 01.12.1991 05.09.2000
S-SK GS 1:2880 1842 01.12.1991 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.05.2022 16:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.