k.ú.: 641723 - Honbice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571458 - Honbice NUTS5 CZ0531571458
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 374 2264431
zahrada 62 34431
ovoc. sad 6 19598
travní p. 12 5546
lesní poz 9 2995
vodní pl. nádrž umělá 1 2072
zast. pl. zbořeniště 2 468
zast. pl. 62 40853
ostat.pl. jiná plocha 7 2576
ostat.pl. manipulační pl. 7 26466
ostat.pl. neplodná půda 18 3395
ostat.pl. ostat.komunikace 109 37303
ostat.pl. pohřeb. 1 1892
ostat.pl. silnice 5 36345
ostat.pl. zeleň 1 226
Celkem KN 676 2478597
Par. KMD 676 2478597
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 41
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 61
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 98
spoluvlastník 161

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2013
S-SK GS 1:2880 1839 14.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 07:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.