k.ú.: 641740 - Honětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 542342 - Honětice NUTS5 CZ0721542342
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 808 2774407
zahrada 93 74040
ovoc. sad 2 6438
travní p. 114 297939
lesní poz 12 317220
vodní pl. tok přirozený 101 35224
vodní pl. zamokřená pl. 2 1876
zast. pl. 98 40560
ostat.pl. jiná plocha 43 13563
ostat.pl. manipulační pl. 25 28144
ostat.pl. neplodná půda 43 17880
ostat.pl. ostat.komunikace 86 52735
ostat.pl. silnice 2 14335
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 10795
ostat.pl. zeleň 6 1447
Celkem KN 1443 3686603
Par. KMD 1443 3686603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 96
LV 164
spoluvlastník 263

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2013
KM-D 1:1000 22.01.1999 15.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 22.01.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 20.05.2022 22:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.