k.ú.: 641782 - Malý Háj - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567167 - Hora Svaté Kateřiny NUTS5 CZ0425567167
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 278
zahrada 4 436
travní p. 61 738699
lesní poz les(ne hospodář) 15 3602549
lesní poz ostat.komunikace 1 2686
lesní poz 4 7672
vodní pl. zamokřená pl. 1 1224
zast. pl. 8 2975
ostat.pl. jiná plocha 15 36068
ostat.pl. manipulační pl. 1 5594
ostat.pl. neplodná půda 38 22707
ostat.pl. ostat.komunikace 19 47113
ostat.pl. pohřeb. 2 1484
ostat.pl. silnice 4 18594
Celkem KN 174 4488079
Par. KMD 174 4488079
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 8
LV 21
spoluvlastník 30

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2016
S-SK GS 1:2880 1842 24.06.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 17.05.2022 10:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.