k.ú.: 641804 - Nová Ves u Křimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563064 - Hora Svatého Šebestiána NUTS5 CZ0422563064
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 307060
zahrada 26 6776
travní p. 331 4281672
lesní poz 196 4573330
vodní pl. nádrž umělá 2 25258
vodní pl. tok přirozený 43 18474
zast. pl. zbořeniště 3 1747
zast. pl. 82 18333
ostat.pl. dráha 3 94242
ostat.pl. jiná plocha 65 169066
ostat.pl. manipulační pl. 48 41807
ostat.pl. neplodná půda 114 165287
ostat.pl. ostat.komunikace 113 132671
ostat.pl. silnice 6 46763
ostat.pl. zeleň 6 3534
Celkem KN 1054 9886020
Par. KMD 1054 9886020
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 79
LV 115
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2012
S-SK GS 1:2880 1842 21.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 22.05.2022 22:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.