k.ú.: 641928 - Zářečí u Horažďovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556254 - Horažďovice NUTS5 CZ0322556254
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 1541995
zahrada 169 129169
ovoc. sad 1 8916
travní p. 81 306651
lesní poz 24 347610
vodní pl. nádrž umělá 4 31004
vodní pl. rybník 3 66672
vodní pl. tok přirozený 23 59586
vodní pl. tok umělý 27 13327
zast. pl. 264 90670
ostat.pl. jiná plocha 71 66504
ostat.pl. manipulační pl. 24 50696
ostat.pl. neplodná půda 17 17098
ostat.pl. ostat.komunikace 73 76728
ostat.pl. silnice 41 44440
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 28650
ostat.pl. zeleň 8 197365
Celkem KN 1007 3077081
Par. DKM 679 1101864
Par. KMD 328 1975217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 115
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 259
LV 283
spoluvlastník 541

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.04.2011
KMD 1:1000 18.04.2011
THM-V 1:1000 01.04.1961 18.04.2011
S-SK GS 1:2880 1824 18.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 07:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.