k.ú.: 641987 - Horka u Chrudimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571466 - Horka NUTS5 CZ0531571466
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 444 2247019
zahrada 189 123457
ovoc. sad 21 69621
travní p. 144 419939
lesní poz les s budovou 2 96
lesní poz 66 4592367
vodní pl. nádrž přírodní 2 1712
vodní pl. nádrž umělá 3 2543
vodní pl. tok přirozený 1 2771
vodní pl. tok umělý 3 766
zast. pl. společný dvůr 1 13
zast. pl. zbořeniště 1 962
zast. pl. 212 77986
ostat.pl. dráha 3 180769
ostat.pl. jiná plocha 42 8327
ostat.pl. manipulační pl. 9 11409
ostat.pl. neplodná půda 38 11413
ostat.pl. ostat.komunikace 111 83845
ostat.pl. pohřeb. 1 2074
ostat.pl. silnice 10 80899
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 419
ostat.pl. zeleň 5 616
Celkem KN 1309 7919023
Par. KMD 1309 7919023
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 130
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 213
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 297
spoluvlastník 411

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2015
S-SK GS 1:2880 1839 14.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 00:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.