k.ú.: 642002 - Smrček u Žumberku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 573817 - Smrček NUTS5 CZ0531573817
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 885292
zahrada 123 88233
ovoc. sad 2 9735
travní p. mez, stráň 3 3329
travní p. 131 651687
lesní poz 34 2651922
vodní pl. nádrž umělá 4 3029
vodní pl. rybník 6 169631
vodní pl. tok přirozený 2 14033
vodní pl. tok umělý 1 655
vodní pl. zamokřená pl. 1 17316
zast. pl. společný dvůr 1 106
zast. pl. zbořeniště 1 573
zast. pl. 115 42727
ostat.pl. jiná plocha 22 25720
ostat.pl. manipulační pl. 7 17974
ostat.pl. mez, stráň 1 77
ostat.pl. neplodná půda 19 16257
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 86
ostat.pl. ostat.komunikace 45 49818
ostat.pl. pohřeb. 1 528
ostat.pl. silnice 6 65361
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 287
ostat.pl. zeleň 1 399
Celkem KN 672 4714775
Par. KMD 672 4714775
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 110
LV 149
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2015
S-SK GS 1:2880 1839 31.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 18.05.2022 02:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.