k.ú.: 642037 - Horka nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534056 - Horka II NUTS5 CZ0205534056
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1069 4253315
zahrada 375 287558
travní p. 568 1135366
lesní poz ostat.komunikace 1 4030
lesní poz 198 2354539
vodní pl. nádrž přírodní 3 1903
vodní pl. nádrž umělá 20 432594
vodní pl. tok přirozený 12 123327
vodní pl. tok umělý 23 4031
zast. pl. společný dvůr 15 6871
zast. pl. zbořeniště 9 2279
zast. pl. 443 116564
ostat.pl. dráha 7 20516
ostat.pl. jiná plocha 198 202836
ostat.pl. manipulační pl. 51 32094
ostat.pl. neplodná půda 243 156288
ostat.pl. ostat.komunikace 263 223674
ostat.pl. silnice 7 84455
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 33728
ostat.pl. zeleň 15 17421
Celkem KN 3547 9493389
Par. KMD 3547 9493389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 154
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 10
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 84
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 27
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 438
LV 579
spoluvlastník 950

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.03.2016
S-SK GS 1:2880 1838 02.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.05.2022 19:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.