k.ú.: 642169 - Horní Bečva - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542687 - Horní Bečva NUTS5 CZ0723542687
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 709 1282156
zahrada 533 496044
ovoc. sad 2 6911
travní p. mez, stráň 33 22993
travní p. 4401 9820170
lesní poz les s budovou 1 19
lesní poz 1995 27927027
vodní pl. nádrž umělá 3 58725
vodní pl. tok přirozený 74 253262
vodní pl. zamokřená pl. 4 614
zast. pl. zbořeniště 50 11461
zast. pl. 2287 387479
ostat.pl. jiná plocha 660 372377
ostat.pl. manipulační pl. 79 52856
ostat.pl. mez, stráň 2 2018
ostat.pl. neplodná půda 1048 738528
ostat.pl. ostat.komunikace 648 484417
ostat.pl. pohřeb. 3 14067
ostat.pl. silnice 56 220535
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 87 249153
ostat.pl. zeleň 10 5374
Celkem KN 12685 42406186
Par. DKM 142 54975
Par. KMD 12543 42351211
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 239
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 750
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb 3
č.e. rod.rekr 568
č.e. ubyt.zař 6
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 83
bez čp/če jiná st. 220
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 235
bez čp/če zem.used 10
rozestav. 27
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 2238
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 4
Celkem JED 13
LV 2205
spoluvlastník 3058

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2017
DKM 1:1000 29.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1833 29.11.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 16.05.2022 12:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.