k.ú.: 642169 - Horní Bečva - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542687 - Horní Bečva NUTS5 CZ0723542687
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 689 1255876
zahrada mez, stráň 1 462
zahrada 610 574269
ovoc. sad 2 6911
travní p. mez, stráň 51 32502
travní p. 4369 9757690
lesní poz les s budovou 1 19
lesní poz 1993 27925317
vodní pl. nádrž umělá 3 58725
vodní pl. tok přirozený 85 255549
vodní pl. zamokřená pl. 4 614
zast. pl. zbořeniště 49 10828
zast. pl. 2312 388352
ostat.pl. jiná plocha 717 388672
ostat.pl. manipulační pl. 78 50833
ostat.pl. mez, stráň 2 2018
ostat.pl. neplodná půda 1017 720452
ostat.pl. ostat.komunikace 686 495329
ostat.pl. pohřeb. 3 14067
ostat.pl. silnice 53 215015
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 88 246852
ostat.pl. zeleň 10 5374
Celkem KN 12823 42405726
Par. DKM 142 54975
Par. KMD 12681 42350751
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 23
č.p. rod.dům 994
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 571
č.e. ubyt.zař 6
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 87
bez čp/če jiná st. 235
bez čp/če obč.vyb. 20
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 224
bez čp/če zem.used 10
rozestav. 27
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 2262
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 8
obč.z. rozest. 19
Celkem JED 40
LV 2202
spoluvlastník 3075

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2017
DKM 1:1000 29.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1833 29.11.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 16.07.2024 13:31

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.