k.ú.: 642355 - Horní Benešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597350 - Horní Benešov NUTS5 CZ0801597350
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81032 - Horní Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 520 10291408
zahrada skleník-pařeniš. 1 557
zahrada 521 443735
ovoc. sad 6 7630
travní p. 382 3019073
lesní poz les s budovou 2 66
lesní poz 122 3285835
vodní pl. nádrž umělá 3 29147
vodní pl. rybník 1 1347
vodní pl. tok přirozený 25 56632
vodní pl. tok umělý 24 27735
zast. pl. společný dvůr 43 19584
zast. pl. zbořeniště 51 13501
zast. pl. 956 333080
ostat.pl. jiná plocha 341 1071114
ostat.pl. manipulační pl. 64 631036
ostat.pl. neplodná půda 128 198761
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 538
ostat.pl. ostat.komunikace 306 482556
ostat.pl. pohřeb. 1 7163
ostat.pl. silnice 37 279747
ostat.pl. skládka 7 91785
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 45486
ostat.pl. zeleň 37 60161
Celkem KN 3589 20397677
Par. DKM 3589 20397677
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 242
č.p. byt.dům 45
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 180
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 180
bez čp/če jiná st. 133
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 15
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 33
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
Celkem BUD 950
byt.z. byt 177
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 197
LV 851
spoluvlastník 1304

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.07.1995 Nové mapování. Zpřesnění bodů PPBP původně určených AAT - zaměření metodou GNSS. Revize PBPP. OBP - 10.12.2009.
S-SK ŠS 1:2880 1836 24.07.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 20.05.2022 19:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.