k.ú.: 642380 - Horní Blatná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555169 - Horní Blatná NUTS5 CZ0412555169
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 98 30529
travní p. 410 2777767
lesní poz les(ne hospodář) 44 2169952
lesní poz 7 53231
vodní pl. nádrž přírodní 1 1175
vodní pl. nádrž umělá 3 6557
vodní pl. tok přirozený 1 5832
vodní pl. tok umělý 30 21544
vodní pl. zamokřená pl. 1 439
zast. pl. společný dvůr 8 2494
zast. pl. zbořeniště 19 3385
zast. pl. 324 66748
ostat.pl. dráha 3 39425
ostat.pl. jiná plocha 156 177234
ostat.pl. manipulační pl. 34 27158
ostat.pl. neplodná půda 33 65568
ostat.pl. ostat.komunikace 100 101355
ostat.pl. pohřeb. 1 3722
ostat.pl. silnice 11 47781
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7391
ostat.pl. zeleň 43 17280
Celkem KN 1330 5626567
Par. DKM 1330 5626567
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 9
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 35
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 85
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
s roz.jed 2
Celkem BUD 308
byt.z. byt 8
obč.z. byt 15
obč.z. rozest. 19
Celkem JED 42
LV 367
spoluvlastník 474

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.04.2003
ZMVM 1:2000 01.01.1987 08.04.2003
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 20:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.