k.ú.: 642401 - Horní Bludovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 598178 - Horní Bludovice NUTS5 CZ0803598178
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8108 - Havířov
Pověřený obecní úřad 81081 - Havířov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 2623
orná půda 335 1513025
zahrada mez, stráň 1 554
zahrada skleník-pařeniš. 1 13
zahrada 614 677358
ovoc. sad 2 5202
travní p. mez, stráň 16 34483
travní p. 416 894985
lesní poz les s budovou 1 15
lesní poz 136 622012
vodní pl. tok přirozený 38 34083
vodní pl. zamokřená pl. 6 4164
zast. pl. společný dvůr 5 524
zast. pl. zbořeniště 5 1103
zast. pl. 506 126545
ostat.pl. jiná plocha 67 25008
ostat.pl. manipulační pl. 1 4982
ostat.pl. neplodná půda 46 27689
ostat.pl. ostat.komunikace 171 102890
ostat.pl. pohřeb. 1 329
ostat.pl. silnice 23 57714
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 12972
Celkem KN 2397 4148273
Par. DKM 1 86
Par. KMD 2396 4148187
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 384
č.e. garáž 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
Celkem BUD 492
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 682
spoluvlastník 884

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2013
KM-D 1:2000 18.05.2000 24.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1836 18.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 17.05.2022 17:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.