k.ú.: 642444 - Horní Bojanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584461 - Horní Bojanovice NUTS5 CZ0644584461
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62071 - Hustopeče

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2219 3289798
vinice 1345 1271144
zahrada 167 67871
ovoc. sad 738 1354307
travní p. 475 502105
lesní poz 500 1242587
vodní pl. nádrž umělá 20 7262
vodní pl. tok přirozený 113 37696
zast. pl. zbořeniště 24 3759
zast. pl. 401 110751
ostat.pl. jiná plocha 96 35337
ostat.pl. manipulační pl. 192 107780
ostat.pl. neplodná půda 39 63859
ostat.pl. ostat.komunikace 383 157911
ostat.pl. pohřeb. 6 4439
ostat.pl. silnice 96 97661
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10297
ostat.pl. zeleň 5 3864
Celkem KN 6824 8368428
Par. DKM 19 76173
Par. KMD 6805 8292255
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 203
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
Celkem BUD 361
byt.z. byt 7
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 8
Celkem JED 16
LV 667
spoluvlastník 902

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.03.2016 1:1000 07.04.2016 *) JPÚ
KMD 1:1000 31.08.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.08.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 17.05.2022 02:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.