k.ú.: 642452 - Horní Bolíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547263 - Studená NUTS5 CZ0313547263
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 196 1446603
zahrada 110 34923
travní p. mez, stráň 14 3037
travní p. 365 1415797
lesní poz 205 2773989
vodní pl. nádrž umělá 1 20686
vodní pl. rybník 7 9003
vodní pl. tok umělý 25 10501
vodní pl. zamokřená pl. 3 12852
zast. pl. společný dvůr 8 356
zast. pl. zbořeniště 2 320
zast. pl. 106 38701
ostat.pl. jiná plocha 30 43982
ostat.pl. manipulační pl. 30 22653
ostat.pl. neplodná půda 183 149072
ostat.pl. ostat.komunikace 112 73126
ostat.pl. silnice 7 60454
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1599
ostat.pl. zeleň 12 5629
Celkem KN 1419 6123283
Par. KMD 1419 6123283
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 101
LV 145
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 25.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 15:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.