k.ú.: 642517 - Horní Bradlo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571474 - Horní Bradlo NUTS5 CZ0531571474
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 1011692
zahrada 197 101933
ovoc. sad 5 18204
travní p. 629 2156335
lesní poz les s budovou 1 41
lesní poz 217 4649287
vodní pl. nádrž umělá 20 17854
vodní pl. tok přirozený 18 55885
vodní pl. tok umělý 1 3
zast. pl. společný dvůr 2 35
zast. pl. zbořeniště 4 1397
zast. pl. 457 101157
ostat.pl. jiná plocha 108 56065
ostat.pl. manipulační pl. 43 70137
ostat.pl. neplodná půda 79 51743
ostat.pl. ostat.komunikace 214 134562
ostat.pl. silnice 98 89948
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 74109
ostat.pl. zeleň 10 16515
Celkem KN 2259 8606902
Par. KMD 2259 8606902
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 116
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 113
č.e. ubyt.zař 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 37
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 441
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 402
spoluvlastník 560

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2013
S-SK GS 1:2880 1839 10.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 11:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.