k.ú.: 642533 - Lipka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571474 - Horní Bradlo NUTS5 CZ0531571474
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 910018
zahrada 61 33390
ovoc. sad 4 8620
travní p. 87 262457
lesní poz 23 1669431
vodní pl. nádrž umělá 2 872
vodní pl. tok přirozený 4 21766
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. 105 29929
ostat.pl. jiná plocha 13 1146
ostat.pl. manipulační pl. 8 6998
ostat.pl. neplodná půda 22 21544
ostat.pl. ostat.komunikace 34 28442
ostat.pl. pohřeb. 1 140
ostat.pl. silnice 1 17121
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 32353
Celkem KN 531 3044229
Par. KMD 531 3044229
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 26
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 102
LV 119
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2013
S-SK GS 1:2880 1839 08.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 07:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.