k.ú.: 642550 - Travná u Horního Bradla - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571474 - Horní Bradlo NUTS5 CZ0531571474
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 654452
zahrada 69 39922
travní p. 320 970132
lesní poz les s budovou 4 140
lesní poz 53 840671
vodní pl. nádrž umělá 2 10232
vodní pl. tok přirozený 18 48259
vodní pl. tok umělý 1 1716
vodní pl. zamokřená pl. 2 1867
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. 160 38237
ostat.pl. jiná plocha 43 18056
ostat.pl. manipulační pl. 8 2392
ostat.pl. neplodná půda 50 19547
ostat.pl. ostat.komunikace 52 40065
ostat.pl. silnice 8 37884
Celkem KN 956 2723574
Par. KMD 956 2723574
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 92
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 151
LV 219
spoluvlastník 400

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2013
S-SK GS 1:2880 1839 08.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 17:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.