k.ú.: 642622 - Vracovice u Horního Břečkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 550019 - Vracovice NUTS5 CZ0647550019
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 67 4832663
zahrada 118 67390
travní p. 40 98328
lesní poz les(ne hospodář) 3 63106
lesní poz 35 585803
vodní pl. nádrž umělá 2 26708
vodní pl. rybník 8 36835
vodní pl. tok přirozený 10 20138
vodní pl. zamokřená pl. 1 6125
zast. pl. společný dvůr 18 16142
zast. pl. zbořeniště 6 1647
zast. pl. 113 51076
ostat.pl. dráha 1 26426
ostat.pl. jiná plocha 47 43140
ostat.pl. manipulační pl. 29 32629
ostat.pl. neplodná půda 13 3356
ostat.pl. ostat.komunikace 81 50591
ostat.pl. pohřeb. 1 2129
ostat.pl. silnice 17 75669
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4752
ostat.pl. zeleň 3 193
Celkem KN 614 6044846
PK 17 218509
GP 300 4542066
Celkem ZE 317 4760575
Par. DKM 485 931894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.used 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 103
LV 154
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.09.2008
ZMVM 1:2000 01.07.1986


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2025.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 06:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.