k.ú.: 642665 - Horní Bukovina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535834 - Horní Bukovina NUTS5 CZ0207535834
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2116 - Mnichovo Hradiště
Pověřený obecní úřad 21161 - Mnichovo Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 294 3856209
zahrada 125 104236
ovoc. sad 2 6790
travní p. 296 425221
lesní poz 131 826729
vodní pl. nádrž umělá 2 8508
vodní pl. tok přirozený 16 11769
zast. pl. zbořeniště 4 487
zast. pl. 215 71180
ostat.pl. jiná plocha 30 9117
ostat.pl. manipulační pl. 20 13194
ostat.pl. neplodná půda 61 37418
ostat.pl. ostat.komunikace 90 110592
ostat.pl. silnice 5 45157
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14327
ostat.pl. zeleň 2 560
Celkem KN 1296 5541494
Par. KMD 1296 5541494
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 213
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 346
spoluvlastník 590

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.03.2016
S-SK GS 1:2880 1842 10.03.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 17.05.2022 16:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.