k.ú.: 642690 - Horní Čermná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580279 - Horní Čermná NUTS5 CZ0534580279
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 311 3789297
zahrada 562 422389
ovoc. sad 5 34174
travní p. 883 2522389
lesní poz ostat.komunikace 2 808
lesní poz 252 1717343
vodní pl. nádrž umělá 4 10392
vodní pl. tok přirozený 124 34934
vodní pl. tok umělý 4 1528
vodní pl. zamokřená pl. 9 12920
zast. pl. společný dvůr 1 22
zast. pl. zbořeniště 26 3884
zast. pl. 443 105965
ostat.pl. jiná plocha 170 99119
ostat.pl. manipulační pl. 3 1668
ostat.pl. neplodná půda 13 13998
ostat.pl. ostat.komunikace 271 266638
ostat.pl. pohřeb. 2 2070
ostat.pl. silnice 10 76851
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 17248
ostat.pl. zamokřená pl. 4 2273
ostat.pl. zeleň 43 48450
Celkem KN 3150 9184360
Par. DKM 1104 7973465
Par. KMD 2046 1210895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 205
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 2
vod.dílo odkališ. 2
Celkem BUD 423
byt.z. byt 6
obč.z. byt 6
Celkem JED 12
LV 551
spoluvlastník 740

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.06.2017 1:1000 11.07.2017 *)
KMD 1:1000 19.12.2014
S-SK GS 1:2880 1824 11.07.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.05.2022 08:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.