k.ú.: 642771 - Horní Dobrouč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580121 - Dolní Dobrouč NUTS5 CZ0534580121
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 2847291
zahrada 99 84704
ovoc. sad 11 55518
travní p. 383 2364604
lesní poz 234 4223995
vodní pl. nádrž umělá 2 26166
vodní pl. tok přirozený 18 31327
vodní pl. zamokřená pl. 4 3922
zast. pl. zbořeniště 4 482
zast. pl. 134 45965
ostat.pl. jiná plocha 69 70556
ostat.pl. manipulační pl. 7 19668
ostat.pl. neplodná půda 31 74535
ostat.pl. ostat.komunikace 213 205484
ostat.pl. pohřeb. 1 862
ostat.pl. silnice 3 58335
ostat.pl. skládka 1 33348
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4350
Celkem KN 1374 10151112
Par. DKM 1374 10151112
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 71
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 129
byt.z. byt 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 238
spoluvlastník 374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.05.1998
S-SK GS 1:2880 1839 01.05.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 06:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.