k.ú.: 642827 - Horní Dubenky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587168 - Horní Dubenky NUTS5 CZ0632587168
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 238 2505133
zahrada 150 94936
travní p. 456 1519094
lesní poz 173 5242533
vodní pl. nádrž umělá 7 14415
vodní pl. rybník 22 57651
vodní pl. tok přirozený 10 6397
vodní pl. tok umělý 26 8822
zast. pl. společný dvůr 1 182
zast. pl. 327 103786
ostat.pl. jiná plocha 93 56436
ostat.pl. manipulační pl. 26 38966
ostat.pl. neplodná půda 57 80997
ostat.pl. ostat.komunikace 180 159781
ostat.pl. pohřeb. 2 3884
ostat.pl. silnice 56 44986
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 12870
ostat.pl. zeleň 41 15004
Celkem KN 1876 9965873
Par. DKM 1 490
Par. KMD 1875 9965383
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 36
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 64
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 2
č.e. výroba 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 322
byt.z. byt 58
obč.z. byt 24
Celkem JED 82
LV 336
spoluvlastník 473

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2016
KM-D 1:2000 30.08.2000 06.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 05:22

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.