k.ú.: 642843 - Horní Dubňany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594083 - Horní Dubňany NUTS5 CZ0647594083
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 816 5832009
zahrada 88 49601
ovoc. sad 2 21343
travní p. 9 72681
lesní poz 8 49666
vodní pl. nádrž umělá 12 12987
vodní pl. tok přirozený 70 46049
vodní pl. tok umělý 3 1328
zast. pl. společný dvůr 8 2593
zast. pl. zbořeniště 11 2107
zast. pl. 198 100535
ostat.pl. dráha 2 17042
ostat.pl. jiná plocha 70 33115
ostat.pl. manipulační pl. 21 196946
ostat.pl. neplodná půda 46 16940
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 65291
ostat.pl. ostat.komunikace 125 133517
ostat.pl. pohřeb. 1 2674
ostat.pl. silnice 12 53515
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6040
ostat.pl. zeleň 3 21378
Celkem KN 1510 6737357
Par. DKM 1510 6737357
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 74
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 196
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 283
spoluvlastník 389

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.06.2007 celé k.ú.
Ins. A 1:2000 22.04.1950 18.06.2007
S-SK ŠS 1:2880 1825 22.04.1950


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 07:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.