k.ú.: 642878 - Horní Dušnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577162 - Jablonec nad Jizerou NUTS5 CZ0514577162
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51042 - Rokytnice nad Jizerou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 15404
zahrada 1 460
travní p. 371 760405
lesní poz les(ne hospodář) 91 4838094
lesní poz 3 19968
vodní pl. tok přirozený 5 1647
zast. pl. zbořeniště 5 412
zast. pl. 83 14136
ostat.pl. jiná plocha 3 715
ostat.pl. manipulační pl. 3 709
ostat.pl. neplodná půda 162 34336
ostat.pl. ostat.komunikace 46 72100
ostat.pl. silnice 6 25553
Celkem KN 791 5783939
Par. KMD 791 5783939
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 83
obč.z. j.nebyt 14
Celkem JED 14
LV 85
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2013
S-SK GS 1:2880 1842 26.09.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 04:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.