k.ú.: 642908 - Horní Dvořiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545503 - Horní Dvořiště NUTS5 CZ0312545503
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 969519
zahrada 126 68254
travní p. 502 4541031
lesní poz 204 5253159
vodní pl. nádrž umělá 4 17945
vodní pl. tok přirozený 10 33438
vodní pl. tok umělý 11 10076
vodní pl. zamokřená pl. 11 68668
zast. pl. 157 49883
ostat.pl. dráha 14 258171
ostat.pl. jiná plocha 60 32333
ostat.pl. manipulační pl. 42 38719
ostat.pl. neplodná půda 120 247070
ostat.pl. ostat.komunikace 81 89932
ostat.pl. pohřeb. 2 3650
ostat.pl. silnice 12 76975
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12924
ostat.pl. zeleň 1 103
Celkem KN 1516 11771850
Par. DKM 1516 11771850
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 3
Celkem BUD 155
byt.z. byt 62
Celkem JED 62
LV 275
spoluvlastník 415

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1998
S-SK GS 1:2880 1826 31.12.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 02:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.