k.ú.: 642932 - Horní Heřmanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590631 - Horní Heřmanice NUTS5 CZ0634590631
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 561 2591141
zahrada 60 42621
travní p. 300 579738
lesní poz 369 1445397
vodní pl. nádrž umělá 1 6800
vodní pl. rybník 3 9021
vodní pl. tok přirozený 13 9300
vodní pl. tok umělý 36 10595
zast. pl. zbořeniště 3 173
zast. pl. 90 38930
ostat.pl. jiná plocha 27 17758
ostat.pl. manipulační pl. 10 20058
ostat.pl. neplodná půda 113 58107
ostat.pl. ostat.komunikace 97 50624
ostat.pl. silnice 4 58928
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1471
ostat.pl. zeleň 2 56
Celkem KN 1690 4940718
Par. KMD 1690 4940718
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 14
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 90
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 138
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 28.05.2022 06:27

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.