k.ú.: 642967 - Horní Chrášťany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550361 - Lhenice NUTS5 CZ0315550361
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 541098
zahrada 42 27272
ovoc. sad 1 2968
travní p. 134 1045057
lesní poz 254 1345699
vodní pl. rybník 1 14866
vodní pl. tok přirozený 3 6712
vodní pl. tok umělý 10 6702
zast. pl. zbořeniště 1 118
zast. pl. 58 22868
ostat.pl. jiná plocha 3 684
ostat.pl. manipulační pl. 42 25201
ostat.pl. neplodná půda 69 97213
ostat.pl. ostat.komunikace 22 41518
ostat.pl. silnice 10 33857
ostat.pl. zeleň 1 156
Celkem KN 682 3211989
Par. DKM 682 3211989
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 58
LV 72
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.06.2010
DKM-KPÚ 04.06.2009 1:1000 08.07.2009 *)
ZMVM 1:2000 01.11.1993 17.06.2010
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1993


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 16:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.