k.ú.: 642975 - Dolní Jelení - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574996 - Horní Jelení NUTS5 CZ0532574996
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 219 900128
zahrada 135 66111
ovoc. sad 2 5817
travní p. 638 1542723
lesní poz ostat.komunikace 24 65002
lesní poz 189 11652560
vodní pl. nádrž umělá 1 106
vodní pl. rybník 2 75746
vodní pl. tok umělý 204 42071
zast. pl. zbořeniště 1 425
zast. pl. 195 64132
ostat.pl. jiná plocha 22 139964
ostat.pl. manipulační pl. 19 30751
ostat.pl. neplodná půda 10 8907
ostat.pl. ostat.komunikace 101 183543
ostat.pl. plantáž dřevin 1 10166
ostat.pl. silnice 4 69274
ostat.pl. zeleň 4 5474
Celkem KN 1771 14862900
Par. KMD 1771 14862900
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 93
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 188
LV 207
spoluvlastník 810

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.03.2012
S-SK GS 1:2880 1840 05.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 03:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.