k.ú.: 642983 - Horní Jelení - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574996 - Horní Jelení NUTS5 CZ0532574996
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 880 1441462
zahrada skleník-pařeniš. 2 1890
zahrada 617 223242
ovoc. sad 3 11435
travní p. 495 930839
lesní poz ostat.komunikace 25 38780
lesní poz 162 6163763
vodní pl. nádrž umělá 2 2512
vodní pl. rybník 7 114286
vodní pl. tok umělý 171 31094
vodní pl. zamokřená pl. 1 180
zast. pl. zbořeniště 13 1891
zast. pl. 996 196971
ostat.pl. jiná plocha 147 76447
ostat.pl. manipulační pl. 32 36679
ostat.pl. neplodná půda 36 25862
ostat.pl. ostat.komunikace 324 212440
ostat.pl. pohřeb. 2 21765
ostat.pl. silnice 33 52091
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 23011
ostat.pl. zeleň 14 9321
Celkem KN 3981 9615961
Par. DKM 6 5921
Par. KMD 3975 9610040
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 524
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 179
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 58
bez čp/če garáž 84
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 985
byt.z. byt 28
obč.z. byt 2
Celkem JED 30
LV 1096
spoluvlastník 1582

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2011
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 18:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.