k.ú.: 643033 - Horní Jiřetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567175 - Horní Jiřetín NUTS5 CZ0425567175
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 909761
zahrada 1192 637384
ovoc. sad 37 378166
travní p. 332 421904
lesní poz les s budovou 1 40
lesní poz 57 685453
vodní pl. nádrž umělá 20 135349
vodní pl. rybník 3 6560
vodní pl. tok přirozený 51 119885
vodní pl. tok umělý 3 811
vodní pl. zamokřená pl. 23 80838
zast. pl. zbořeniště 38 1167
zast. pl. 1029 277072
ostat.pl. jiná plocha 326 5902241
ostat.pl. manipulační pl. 61 134070
ostat.pl. neplodná půda 112 73529
ostat.pl. ostat.komunikace 314 239586
ostat.pl. pohřeb. 4 12412
ostat.pl. silnice 27 77725
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 38067
ostat.pl. zeleň 24 13981
Celkem KN 3901 10146001
Par. DKM 3901 10146001
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 552
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 10
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 182
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 87
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 982
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 837
spoluvlastník 1101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2007
S-SK GS 1:2880 1876 29.11.2007


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 22.05.2022 21:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.