k.ú.: 643050 - Horní Kalná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579254 - Horní Kalná NUTS5 CZ0525579254
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 461 4603759
zahrada 85 99154
ovoc. sad 1 3154
travní p. skleník-pařeniš. 1 82
travní p. 802 1987458
lesní poz 177 1657410
vodní pl. nádrž umělá 2 10579
vodní pl. tok přirozený 14 74915
vodní pl. tok umělý 3 2459
zast. pl. společný dvůr 2 626
zast. pl. zbořeniště 4 381
zast. pl. 241 133346
ostat.pl. jiná plocha 52 20107
ostat.pl. manipulační pl. 24 58588
ostat.pl. neplodná půda 45 30099
ostat.pl. ostat.komunikace 249 179793
ostat.pl. silnice 9 53105
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2181
Celkem KN 2173 8917196
Par. KMD 2173 8917196
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 152
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 230
LV 278
spoluvlastník 389

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2017
KM-D 1:2000 30.09.2003 27.11.2017
S-SK GS 1:2880 1842 30.09.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 19:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.