k.ú.: 643076 - Horní Kamenice u Staňkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 553662 - Horní Kamenice NUTS5 CZ0321553662
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32122 - Holýšov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 1660670
zahrada 134 65070
ovoc. sad 25 34268
travní p. 101 321888
lesní poz 64 1344342
vodní pl. nádrž umělá 2 1516
vodní pl. rybník 11 66374
vodní pl. tok přirozený 8 21073
vodní pl. tok umělý 3 849
vodní pl. zamokřená pl. 1 1094
zast. pl. společný dvůr 2 162
zast. pl. zbořeniště 2 402
zast. pl. 166 52456
ostat.pl. dráha 2 2585
ostat.pl. jiná plocha 94 60848
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 85
ostat.pl. manipulační pl. 29 29694
ostat.pl. neplodná půda 22 21924
ostat.pl. ostat.komunikace 100 90102
ostat.pl. silnice 8 38120
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4216
ostat.pl. zeleň 11 32881
Celkem KN 956 3850619
Par. DKM 956 3850619
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 113
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 162
LV 202
spoluvlastník 270

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.10.2003
DKM-KPÚ 28.12.2001 1:1000 21.01.2002 *)
ZMVM 1:2000 01.05.1988 22.10.2003
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 24.05.2022 01:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.